Αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε το Μεταπτυχιακό της Τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης Paul Sabatier, όπου ειδικεύθηκε στη Νευροψυχολογία και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Εκπαιδεύτηκε στη Συστημική-Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική από το Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και στην Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολίων από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου.

Εργάζεται ως Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια ιδιωτικά με περιεχόμενο την Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων, την Οικογενειακή Θεραπεία και τη Διάγνωση και Αποκατάσταση ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ασχολείται με την ομαδική συμβουλευτική δουλεύοντας ως συντονίστρια ομάδων συμβουλευτικής γονέων στα πλαίσια των Σχολών Γονέων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ομάδων υποστήριξης εφήβων στα πλαίσια του Συλλόγου Γονέων παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος.

Συνεργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την υλοποίηση της Πράξης με θέμα την Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της Διδασκαλίας – Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης – Δεύτερης Γλώσσας σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στη Μη Κυβερνητική – Εθελοντική Οργάνωση: «Οι Γιατροί του Κόσμου», ασκώντας Ατομική ή Ομαδική Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία σε άτομα που το έχουν ανάγκη στο Πολυ-ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου – Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Έχει εργαστεί ως Ψυχολόγος στην εκπαίδευση σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Ειδικό Σχολείο και σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια, συνέδρια – ημερίδες και ομιλίες.

Είναι χρόνια συνεργάτιδα και ενεργό μέλος του Συλλόγου Γονέων παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος και της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).