Η θεραπεία ζευγαριού ή η συμβουλευτική γάμου αφορά τη συστηματική θεραπευτική διαδικασία μεταξύ της θεραπεύτριας – συμβούλου και ενός ερωτικού ζεύγους ατόμων οποιουδήποτε σεξουαλικού προσδιορισμού, παντρεμένου ή μη, τα μέλη του οποίου, δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να βρουν μια κοινή πορεία πλεύσης. Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών εξελίξεων και αλλαγών κάθε ζευγάρι καλείται να ανταποκριθεί και να προχωρήσει μαζί. Οι μεταβάσεις αυτές μπορούν να γίνουν με ομαλό ή μη τρόπο, φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια βαθύτερα ζητήματα που επιζητούν λύσεις. Σε αρμονία με τη συστημική σκέψη και θεραπεία, αυτά μπορούν να ιδωθούν ως ευκαιρίες επαναπροσδιορισμού της συντροφικής σχέσης και δημιουργίας νέων από κοινού συμφωνιών, περισσότερο λειτουργικών στις νέες συνθήκες.