Ομάδες παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας 2015 – 2016

Οι προσωπικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του κάθε παιδιού στη μάθηση, σε συνδυασμό με τις μεγάλες απαιτήσεις της κοινωνίας μας και τους έντονους ρυθμούς ζωής, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων με ζητήματα μάθησης και…

Read More

Πώς να βοηθήσουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να μαθαίνουν καλύτερα

Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα στη μάθηση ανεξάρτητα από ποιον τρόπο μαθαίνει και τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Ο κύκλος αυτός συναντήσεων απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες που επιθυμούν να βοηθήσουν  παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει και…

Read More