Πώς να βοηθήσουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να μαθαίνουν καλύτερα

Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα στη μάθηση ανεξάρτητα από ποιον τρόπο μαθαίνει και τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Ο κύκλος αυτός συναντήσεων απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες που επιθυμούν να βοηθήσουν  παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει και…

Read More