Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ενασχόληση με τα προβλήματα σχέσεων (ερωτικών, συντροφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών κ.α.) οποιασδήποτε ηλικίας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Οι συγκρούσεις είναι όλο και πιο συχνές και πολλά ζευγάρια ανθρώπων που ζουν μαζί ή έχουν στενή σχέση, αναζητούν διέξοδο και βοήθεια εξωτερική για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που προκύπτουν, να ενισχυθούν στο ρόλο τους και να κατανοήσουν την εξέλιξη στην οποία οι συμπεριφορές και οι στάσεις τους, τους έχουν οδηγήσει. Επιπλέον, οι χωρισμοί και τα διαζύγια αυξάνονται διαρκώς με την καλυτέρευση της σχέσης να φαντάζει πολλές φορές δύσκολη ή και ακατόρθωτη.

Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με δυσκολίες στην επικοινωνία λεκτική ή μη λεκτική, κοινωνικές ή οικονομικές διαφορές (π.χ. τα κληρονομικά), διαφορές προσδοκιών και στόχων, προβλήματα στη σεξουαλική ζωή του ζεύγους κ.α.

Για την τάση αυτή ευθύνεται ένα σύμπλεγμα παραγόντων. Η κρίσιμη οικονομική και κοινωνική περίοδο την οποία διανύουμε, σε συνδυασμό με τις πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν, δεν μπορούν να μην επηρεάσουν τη ζωή και τη σχέση δύο ή περισσότερων ατόμων. Ιδιαίτερα, όταν εμπλέκονται και τρίτα πρόσωπα στη δυσαρέσκεια ή διαμάχη που κυριαρχεί, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη και επιβαρυντική.

Παράλληλα, με το πέρασμα των χρόνων η επικοινωνία μεταξύ των ζευγαριών φαίνεται πιο μπερδεμένη και δυσλειτουργική, αντί να συμβαίνει το αντίθετο. Οι διαφορετικές προσωπικές φιλοδοξίες και ανάγκες, καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς των μελών ενός ζεύγους υπερισχύουν, με αποτέλεσμα η σχέση να μοιάζει με απειλή και οι κοινές προσδοκίες και επιθυμίες να αγνοούνται και να ξεχνιούνται συνεχώς. Καμία από τις δύο πλευρές δε δέχεται να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα όλο και καινούρια δεδομένα. Περιμένουν η αλλαγή να συμβεί από τον άλλο που είναι απέναντί τους και όχι από τους ίδιους, γεγονός που συχνά βαίνει καταστροφικό για τη σχέση και οδηγεί στη διάλυσή της.

Τα αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι η σχέση να παραμελείται και να πληγώνεται μην μπορώντας να εξελιχθεί και να ωριμάσει. Τα μέλη της, επικεντρωμένα στις προσωπικές τους αναζητήσεις ή στο πρόβλημα που προέκυψε, ξεχνούν το παρελθόν της σχέσης τους. Φαίνεται σα να έχουν διαγράψει από τη μνήμη τους πώς πρωτοδημιουργήθηκε αυτή η σχέση και γιατί, τι τους έκανε τότε πραγματικά ευτυχισμένους, ποια κοινά ενδιαφέροντα είχαν αναπτύξει, πόσο δημιουργικά περνούσαν και πόσες όμορφες στιγμές έζησαν μαζί.

Παρά τη διάρκεια και το μέγεθος των σχεσιακών προβλημάτων, η θεραπεία σχέσεων ή ζεύγους (συστημική, ομαδική, Gestalt κ.α.) μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική και καταλυτική για την εξέλιξη και την πορεία της μιας σχέσης. Μεταβατικές περίοδοι μπορούν να ξεπεραστούν και συγκρούσεις να αποφευχθούν, αρκεί να υπάρχει θέληση για αλλαγή και αποδοχή μέσα από τη βοήθεια και τη στήριξη της ψυχοθεραπείας, η οποία θα προσπαθήσει να αναδείξει τα δυνατά σημεία και αποθέματα, που μία σχέση μέσα από την έντονη και ουσιαστική επαφή έχει καλλιεργήσει.