Αναφέρεται στην εξ αποστάσεως συστηματική θεραπευτική διαδικασία μεταξύ της θεραπεύτριας και του/των πελάτη/τών. Η εξοικείωση με το διαδίκτυο και η εξάπλωση της χρήσης των τηλεπικοινωνιών έχουν καταστήσει δυνατή τη θεραπεία μέσω διαδικτύου. Άτομα σε απομακρυσμένα μέρη εντός ή εκτός της χώρας, με μη δυνατότητα μετακίνησης ή με δυσκολίες κίνησης μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να τους προσφερθούν διαδικτυακές υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Ακολουθείται η συστημική κατεύθυνση ψυχοθεραπείας και η κάθε συνεδρία διαρκεί όσο και η ατομική συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία, ενώ ο αριθμός των συνεδριών και η συχνότητα ποικίλλουν, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στον κάθε θεραπευόμενο – πελάτη.