Οι Δυσκολίες Μάθησης απασχολούν πολύ κόσμο από την παιδική ηλικία ως την ενήλικη ζωή. Ήπια μαθησιακά προβλήματα μπορούν να περάσουν απαρατήρητα και να μη διαγνωστούν ή αντιμετωπιστούν ποτέ, ενώ σοβαρότερα όπως η δυσλεξία (δυσαναγνωσία), η δυσγραφία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία (δυσκαλκουλία) και η δυσπραξία χρήζουν άμεση διάγνωση και παρέμβαση.

Στο Κέντρο Ψυχικής Υποστήριξης παρέχεται μια αναλυτική, λεπτομερής και ενδελεχής διάγνωση και περιγραφή των ιδιαιτέρων προβλημάτων και χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου. Από κοινού θεραπεύτρια και σύστημα πελατών (οικογένεια συνήθως) σχεδιάζουν τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης, αποκατάστασης και υποστήριξης, που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προβλήματος μάθησης.