Πρόκειται για τη ζωντανή θεραπευτική διαδικασία μεταξύ της θεραπεύτριας και του θεραπευόμενου, η οποία πραγματοποιείται με συστηματικό τρόπο. Μέσα σε πνεύμα απόλυτης εχεμύθειας, αποδοχής συνεργασίας και εμπιστοσύνης απευθύνεται σε κάθε άτομο οποιασδήποτε ηλικίας επιθυμεί να βοηθήσει τον εαυτό του, να αναζητήσει και να βρει νέους δρόμους στα προβλήματα που τον απασχολούν, αποκτώντας μια νέα καθαρότερη εικόνα του εαυτού του, των σημαντικών γι’ αυτό προσώπων και της κατάστασης γύρω του.

Ακολουθείται η συστημική κατεύθυνση ψυχοθεραπείας και όλη η θεραπεία μπορεί να έχει βραχύχρονη ή μακρόχρονη διάρκεια. Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 90 λεπτά με τη συχνότητα των συνεδριών να ποικίλλει από αρκετά συχνή έως αρκετά αραιή σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.