Αναφέρεται στη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία μεταξύ του θεραπευτή – επόπτη και του θεραπευτή – πελάτη. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εξέλιξης ένας σύμβουλος συχνά συναντά εμπόδια, που δυσκολεύεται να υπερπηδήσει. Υπάρχουν στιγμές που νιώθει ότι η θεραπεία με έναν πελάτη γίνεται περισσότερη δύσκολη ή παραμένει στάσιμη για αρκετό διάστημα.

Η εποπτεία προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε θεραπευτή-πελάτη να παρατηρήσει, εκπαιδευτεί, κατανοήσει τους περιορισμούς που αισθάνεται, βρει νέους τρόπους δράσης και υποστηριχθεί σε προσωπικά ζητήματα που τον απασχολούν και ανακύπτουν πιθανόν μέσα στη θεραπευτική διαδικασία δυσχεραίνοντας έτσι τη θεραπευτική της πορεία.

Ακολουθείται η συστημική προσέγγιση ψυχοθεραπείας και η κάθε συνεδρία διαρκεί όσο και η ατομική συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία, ενώ ο αριθμός των συνεδριών και η συχνότητα ποικίλλουν ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στον κάθε θεραπευτή – πελάτη.