Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) απασχολεί πολλά άτομα διαφόρων ηλικιών (παιδιά, εφήβους. ενήλικες) και επηρεάζει την καθημερινότητά τους και των γύρω τους, ιδιαίτερα της οικογένειάς τους, καθ’όλη την διάρκεια της ζωής τους. Ήπιες μορφές του συνδρόμου μπορούν να παρερμηνευθούν χαρακτηρίζοντας λανθασμένα ένα παιδί άτακτο, έναν έφηβο αντικοινωνικό, έναν ενήλικα νευρωσικό, ενώ σοβαρότητες μορφές αντιμετωπίζονται κάποιες φορές άμεσα και κατασταλτικά κυρίως με δυνατή ψυχοφαρμακευτική αγωγή, χωρίς όμως τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.

Στο Κέντρο Ψυχικής Υποστήριξης παρέχεται μια αναλυτική διάγνωση της διαταραχής και μια λεπτομερής περιγραφή των ιδιαιτέρων δυσκολιών και χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου και από κοινού θεραπευτής και σύστημα πελατών (οικογένεια συνήθως) σχεδιάζουν τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης και υποστήριξης που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του συγκεκριμένου ατόμου – οικογένειας.